• Aktualności

200 lat Spółdzielczości w Polsce

 

Więcej…

UWAGA

Komisariat Policji w Nowem w załączeniu przekazuje informacje dotyczące przestępstw dokonywanych przez osoby podające się jako pracownicy spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o ich powielenie i wywieszenie w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych bloków na osiedlach pozostających w Waszej dyspozycji.

Więcej…

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowem nrXIV/114/16 od dnia 01.04.2016r. obowiązują nowe stawki za wywóz nieczystości stałych.
  
gospodarstwo 1 osobowe 16,00 zł    miesięcznie

gospodarstwo 2 osobowe 30,00 zł    miesięcznie

gospodarstwo 3 osobowe 39,00 zł    miesięcznie

gospodarstwo 4 osobowe 49,00 zł    miesięcznie

gospodarstwo 5 osobowe i więcej 56,00 zł    miesięcznie

 

Wyżej wymienione stawki dotyczą śmieci zbieranych w sposób selekcyjny.

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowem nr XIV/113/16 z dniem 01.04.2016 r. uległa zmianie stawka za pobór wody i odprowadzanie ścieków

 

woda            2,94 zł/m3

ścieki           5,31 zł/m3

_________________________

                   8,25 zł/m3

 

 

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyniku lustracji

Więcej…