• Aktualności

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje, że dnia 27.05.2016 r. (piątek) biuro Sp-ni Mieszkaniowej nieczynne.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem działając na podstawie art. 83 § 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1222 z póź. zm.) oraz Statutem Spółdzielni § 39 zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dwóch częściach.

Więcej…

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dnia 02.05.2016r. (poniedziałek) biuro Sp-ni nieczynne.

UWAGA

Komisariat Policji w Nowem w załączeniu przekazuje informacje dotyczące przestępstw dokonywanych przez osoby podające się jako pracownicy spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o ich powielenie i wywieszenie w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych bloków na osiedlach pozostających w Waszej dyspozycji.

Więcej…

Ogłoszenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje, że dnia 25.03.2016 r. (piątek) biuro Sp-ni nieczynne.