SKŁAD RADY NADZORCZEJ 1.   Gabriela Gęszczak - przewodnicząca Rady Nadzorczej

2.   Bogumiła Kozłowska - z-ca przewodniczącej Rady Nadzorczej

3.   Wojciech Kościński - sekretarz

 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI1.   Jan Zieliński - przewodniczący

2.   Jolanta Kopka - członek

3.   Krzysztof Gęszczak - członek

4.   Wojciech Kościński - członek

5.   Piotr Semrau - członek

 

KOMISJA REWIZYJNA1.   Stanisława Schumacher - przewodnicząca

2.   Magdalena Gocek - członek

3.   Maryla Wendowska - członek

4.   Mirela Jankiewicz - członek

5.   Józef Goliński - czlonek

 

ZARZĄD

 

1.   Grzemski Sławomir - Prezes Zarządu

2.   Czepek Zbigniew - Z-ca prezesa Zarządu