Aktualności

OGŁOSZENIE

 

Zarząd SM w Nowem ogłasza przetarg nieograniczony w trybie pisemnym na wymianę podzielników kosztów ogrzewania w ilości ok 3 000 szt. obejmujący:

 

- demontaż i montaż nowych elektronicznych dwuczujnikowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania z wbudowanym modułem radiowym w zasobach SM w Nowem

- wykonanie pełnej inwentaryzacji urządzeń grzewczych

- świadczenie usługi indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, odczytów i usług serwisowych

 

SIWZ można odebrać w biurze SM w Nowem ul. Tczewska 38 w godzinach urzędowania.

 

Oferty można składać do dnia 23.10.2019r. godz.10:00 w biurze SM w Nowem, 86-170 Nowe, ul. Tczewska 38 p. Marzena Szwarc

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2019r. o godz.11:00 w siedzibie zamawiającego 86-170 Nowe, ul. Tczewska 38.

 

Osoba do kontaktu p. Łukasz Bettka Tel. 52 33 27 630, 516 096 693