Aktualności

OGŁOSZENIE

 

Zarząd SM w Nowem ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego Aleja 3 maja 3 blok 5 w miejscowości Nowe 86-170.

 

1) SIWZ można odebrać w biurze SM w Nowem w godzinach urzędowania

ul. Tczewska 38

 

2) Oferty można składać do dnia 12.11.2019 godz. 1000 w biurze SM w Nowem

ul. Tczewska 38, 86-170 Nowe – p. Marzena Szwarc

 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2019 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego

SM Nowe 86-170 Nowe, ul. Tczewska 38

 

4) Osoba do kontaktu p. Łukasz Bettka Tel. 52 33 27 630, 516 096 693