Aktualności

Zarząd SM w Nowem uprzejmie Państwa informuje:

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz zaleceniami wydanymi przez Głównego

Inspektora Sanitarnego celem umożliwienia pozostania

w domu szczególnie osobom starszym, zmniejszenia liczby kontaktów

w trosce o wspólne bezpieczeństwo

kasa w Spółdzielni zostanie zamknięta

od dnia 13.03.2020r. do 01.04.2020r.

 

Należne opłaty za miesiąc marzec będzie można dokonać

w kasie Spółdzielni w miesiącu kwietniu.

 

Za dokonanie opłat w późniejszym terminie nie będą naliczane odsetki.

 

Jednocześnie informujemy, że rozliczenie kosztów c.o. zostanie Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych

w zamkniętych zaadresowanych kopertach na nazwisko właściciela mieszkania.

 

Celem zmniejszenia liczby kontaktów, wszystkie sprawy bieżące, awarie prosimy zgłaszać telefonicznie

 

516 096 693 p. Łukasz Bettka

516 329 290 p. Zbigniew Czepek

501 512 271 p. Sławomir Grzemski

 

Biuro Spółdzielni 52 33 27 630