Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Nowem informuje:

 

od dnia 08.06.2020 roku przywraca godziny

otwarcia kasy w biurze Spółdzielni

 

 

poniedziałek 8ºº - 12ºº

wtorek 8ºº - 12ºº 13ºº - 16ºº

środa 8ºº - 12ºº

czwartek 8ºº - 12ºº

piątek 8ºº - 12ºº

 

 

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do ograniczeń ustanowionych przez władze państwowe i zachowanie odległości co najmniej 2 metrów w czasie oczekiwania

w kolejce, używania maseczek w pomieszczeniach.

 

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu można załatwiać wszelkie sprawy również drogą elektroniczną

i telefoniczną, w godzinach urzędowania biura SM

 

tel. 52 33 27630