Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem przypomina, że

dostawca wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z.o.o. w Nowem

z dniem 18.09.2020 r. dokona zmiany cen

za wodę i odprowadzenie ścieków.

Zgodnie z taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków, która została zatwierdzona przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

z dnia 31.08.2018 r. na okres 3 lat.

 

Decyzja nr GD.Ret. 070/83/D2/2018.KR

 

Wysokość cen i stawek za dostarczanie wody i odprowadzania

ścieków:

Grupa I

Okres

1-12 miesięcy

cena brutto

Okres

13-24 miesięcy

cena brutto

Okres

25-36 miesięcy

cena brutto

Woda

3,54 zł

3,60 zł

3,65 zł

Odprowadzanie

ścieków

5,73 zł

5,90 zł

5,99 zł

 

W związku z powyższym cena za 1m3 wody i odprowadzenia ścieków

w okresie od 18.09.2020 r. do 17.09.2021 r. wynosić będzie 9,64 zł