Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem uprzejmie informuje że,

od dnia 27.10.2020 r. do 06.11.2020 r.

kasa w Spółdzielni będzie nieczynna

 

Należne opłaty za październik będzie można dokonywać

w kasie Spółdzielni w następnym miesiącu.

Za dokonanie opłat w późniejszym terminie nie będą naliczane odsetki.

 

Celem zmniejszenia liczby kontaktów, uprzejmie prosimy wszystkie sprawy bieżące, awarie zgłaszać telefonicznie

516-096-693 p. Łukasz Bettka

516-329-290 p. Zbigniew Czepek

501-512-271 p .Sławomir Grzemski

Biuro Spółdzielni 52-33-27-630