Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem przedstawia harmonogram sprzątania klatek według poniższego zestawienia.

 

WTOREK

 

1. Oś. Nad. II BLOK 4D

2. Oś.Nad. II BLOK 4F

3. Oś.Nad. II BLOK 4E 

4. Oś.Nad. II BLOK 4A 

5. Oś.700-Lecia BLOK 5A 

6. Oś.700-Lecia BLOK 5B

7. Oś.Nad. II BLOK 1A

8. Oś.Nad. II BLOK 1B

9. Oś.700-Lecia BLOK 2B

10. Oś.Nad II BLOK 5B

 

ŚRODA

 

11. Oś. 700-Lecia BLOK 2A

12. Oś. 700-Lecia BLOK 4A

13. Oś. Nad. I BLOK 5E

14. Oś. Nad. I BLOK 5H

15. Oś.700-Lecia BLOK 3A

16. Oś. 700-Lecia BLOK 3B 

17. Oś.700-Lecia BLOK 3C 

18. Oś.700-Lecia BLOK 4B

 

CZWARTEK

 

19. Oś. Nad. I BLOK 1F 

20. Oś. Nad. I BLOK 1A 

21. Oś.Nad. I BLOK 1E

22. Oś. Nad. I BLOK 1G 

23. Oś. Nad. I BLOK 2B

24. Oś. Nad. I BLOK 2D

25. Oś. Nad. I BLOK 4A

26. Oś. Nad. I BLOK 5C

27. Oś. Nad. I BLOK 5F

28. Oś. Nad. I BLOK 5G

29. Oś. Nad. I BLOK 5A 

30. Oś. Nad. I BLOK 5B

31. Oś.Nad. I BLOK 1B

32. Oś.Nad. I BLOK 3B

33. Oś.Nad. I BLOK 3C

34. Oś.Nad. I BLOK 4B

 

PIĄTEK

 

35. Oś.Nad II BLOK 3A

36. Oś.Nad. II BLOK 3C

37. Oś. Nad. II BLOK 2A

38. Oś.Nad. II BLOK 2B

39. Oś.Nad. II BLOK 5A

40. Oś.Nad. II BLOK 5D

41. Oś.Nad. II BLOK 10B

42. Oś.Nad. II BLOK 9A

43. Oś. Nad. II BLOK 6A

44. Oś.Nad. II BLOK 6B

45. Oś.Nad. II BLOK 6F

46. Oś.Nad. I BLOK 1C