Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem przedstawia harmonogram sprzątania klatek według poniższego zestawienia.

WTOREK

Os. Nadwiślańskie II

Lp.

Numer bloku i klatki

1.

Os. Nadwiślańskie II bl.4 kl.D

2.

Os. Nadwiślańskie II bl.4 kl.F

3.

Os. Nadwiślańskie II bl.4 kl.E

  

ŚRODA

Os. Nadwiślańskie I, Os. 700-lecia, Aleja 3 Maja 5

Lp.

Numer bloku i klatki

4.

Os. 700-lecia bl.2 kl.A

5.

Os. 700-lecia bl.4 kl.A

6.

Os. Nadwiślańskie bl.1 kl. C

7.

Os. Nadwiślańskie bl.5 kl. E

8.

Os. 700-lecia bl.3 kl.C

9.

Os. 700-lecia bl.3 kl.B

10.

Aleja 3 Maja bl.5 kl.B

  

CZWARTEK

Os. Nadwiślańskie, Os. Nadwiślańskie II

Lp.

Numer bloku i klatki

11.

Os. Nadwiślańskie bl.1 kl. F

12.

Os. Nadwiślańskie bl.1 kl. A

13.

Os. Nadwiślańskie bl.1 kl. E

14.

Os. Nadwiślańskie bl.1 kl. G

15.

Os. Nadwiślańskie bl.2 kl. B

16.

Os. Nadwiślańskie bl.2 kl. D

17

Os. Nadwiślańskie bl.4 kl. A

18.

Os. Nadwiślańskie bl.5 kl. C

19.

Os. Nadwiślańskie bl.5 kl. F

20.

Os. Nadwiślańskie bl.5 kl. G

21.

Os. Nadwiślańskie bl.5 kl. A

22.

Os. Nadwiślańskie bl.5 kl. B

 

PIĄTEK

Os. Nadwiślańskie II

Lp.

Numer bloku i klatki

23.

Os. Nadwiślańskie II bl.3 kl. A

24.

Os. Nadwiślańskie II bl.3 kl. C

25.

Os. Nadwiślańskie II bl.2 kl. A

26.

Os. Nadwiślańskie II bl.2 kl. B

27.

Os. Nadwiślańskie II bl.5 kl. A

28.

Os. Nadwiślańskie II bl.5 kl. D

29.

Os. Nadwiślańskie II bl.10 kl. B

30.

Os. Nadwiślańskie II bl.9 kl. A

31.

Os. Nadwiślańskie II bl.6 kl. A

32.

Os. Nadwiślańskie II bl.6 kl. F

33.

Os. Nadwiślańskie II bl.1 kl. A

34.

Os. Nadwiślańskie II bl.1 kl. B