Aktualności

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje Państwa, że w roku 2021 informację o ilości zużytej wody oraz należnej kwoty do zapłaty można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej lub telefonicznie

( nr tel. 52 33 27 630) w poszczególnych miesiącach:

 

wg poniższego harmonogramu

 

 

od dnia 5 stycznia zużycie wody za m-c grudzień 2020r.

od dnia 2 lutego zużycie wody za m-c styczeń

od dnia 2 marca zużycie wody za m-c luty

od dnia 2 kwietnia zużycie wody za m-c marzec

od dnia 5 maja zużycie wody za m-c kwiecień

od dnia 2 czerwca zużycie wody za m-c maj

od dnia 2 lipca zużycie wody za m-c czerwiec

od dnia 3 sierpnia zużycie wody za m-c lipiec

od dnia 2 września zużycie wody za m-c sierpień

od dnia 4 października zużycie wody za m-c wrzesień

od dnia 3 listopada zużycie wody za m-c październik

od dnia 2 grudnia zużycie wody za m-c listopad

od dnia 4 stycznia 2022r. zużycie wody za m-c grudzień 2021r.