Aktualności

  

Kupa wstydu – sprzątanie psich nieczystości to OBOWIĄZEK

 

Psie odchody na trawnikach, chodnikach i placach zabaw to przecież nieprzyjemny zapach i widok.

Dlaczego właściciele czworonogów nie chcą dbać o porządek na terenach osiedli?

Sprzątanie po psie to nie tylko kwestia utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsc publicznych.

Informujemy, że to obowiązek wynikający z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowe.

Za niestosowanie się do obowiązku sprzątania po swoim psie grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.


Przypominamy również właścicielom i opiekunom zwierząt domowych o konieczności:
- wyprowadzania psów na smyczy,
- psy ras agresywnych lub stanowiących zagrożenie dodatkowo w nałożonym kagańcu,
- dbania by zwierzęta nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia.


Zabrania się wprowadzania psów na place zabaw dla dzieci, boiska do piaskownic itp.


„Mój pies, mój obowiązek”