Aktualności

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

oraz Błogosławieństwa Bożego.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to,

co uśpione, ożywi to, co jeszcze martwe i niech światło

Jego słowa prowadzi nas przez życie w radości i pokoju

Życzy 

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem