2018 rok


 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

 Bilans na dzień 31.12.2017 rok