SKŁAD RADY NADZORCZEJ 1.   Murawska Małgorzata - przewodnicząca Rady Nadzorczej

2.   Świergal Barbara - z-ca przewodniczącej Rady Nadzorczej

3.   Kucińska Elżbieta - sekretarz

 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI1.   Jan Zieliński - przewodniczący

2.   Janeczek Jerzy - członek

3.   Zieliński Kazimierz - członek

4.   Bąk Andrzej - członek - zawieszony

 

KOMISJA REWIZYJNA1.   Jankiewicz Mirela - przewodnicząca

2.   Bielińska Anna - członek

3.   Gęszczak Gabriela - członek

4.   Różkowska Anna  - członek

5.   Wendowska Maryla - czlonek

 

ZARZĄD

 

1.   Grzemski Sławomir - Prezes Zarządu

2.   Bąk Andrzej - Z-ca prezesa Zarządu