Aktualności

 

INFORMACJA

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje,

że dnia 31.08.2023 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji

z-cy prezesa Zarządu przez Pana Zbigniewa Czepek.

Zgodnie z przepisami statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza wyznaczyła do czasowego

pełnienia funkcji z-cy prezesa Zarządu Pana Andrzeja Bąka.

 

                                                                Przewodnicząca 

                                                                           Rady Nadzorczej

                                                              Małgorzata Murawska