Aktualności

       Zarząd SM w Nowem zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

(Dz. U. 2022 poz.1967) informuje o kwotach pomniejszenia przez PUM w Nowem kosztów

zakupu ciepła w wyniku zastosowania średniej ceny wytworzenia z rekompensatą

w kolejnych miesiącach roku 2023.

 

Kwoty rekompensat:

 

01/2023 w kwocie 133.502,36 zł brutto

02/2023 w kwocie 152.157,50 zł brutto

03/2023 w kwocie 163.776,59 zł brutto

04/2023 w kwocie 126.220,42 zł brutto

05/2023 w kwocie 86.654,46 zł brutto

06/2023 w kwocie 65.080,44 zł brutto

07/2023 w kwocie 60.994,04 zł brutto

08/2023 w kwocie 60.814,23 zł brutto