Aktualności

OGŁOSZENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem ogłasza przetarg na

budowę miejsc postojowych na Osiedlu Nadwiślańskim przy bloku nr 5 86-170 Nowe.

SIWZ można odebrać w biurze SM Nowe ul. Tczewska 38

u p. Marzeny Szwarc tel. 52-33-27-630

w godzinach pracy SM.

Termin składania ofert 29.03.2024 r.