Aktualności

 

 

Zarząd SM w Nowem ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony

na wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego

Os.700-lecia blok 3 klatka A,B,C w miejscowości Nowe 86-170.

 

 

1) SIWZ można odebrać w biurze SM w Nowem w godzinach urzędowania

ul. Tczewska 38

 

2) Oferty można składać do dnia 27.03.2024 do godz. 1000 w biurze SM w Nowem

ul. Tczewska 38, 86-170 Nowe – p. Marzena Szwarc

 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2024 o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego

SM Nowe 86-170 Nowe, ul. Tczewska 38

 

4) Osoba do kontaktu p. Łukasz Bettka Tel. 52 33 27 630, 516 096 693