Aktualności

OGŁOSZENIE

 

 

         Zarząd SM w Nowem ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na montaż balkonów w budynkach mieszkalnych

Os. Nadwiślańskie blok 1,2,3,4,5 w miejscowości Nowe 86-170.

 

 

1) SIWZ można odebrać w biurze SM w Nowem w godzinach urzędowania

ul. Tczewska 38

 

2) Oferty można składać do dnia 29.05.2024 r. do godz. 1000 w biurze SM w Nowem

ul. Tczewska 38, 86-170 Nowe – p. Marzena Szwarc

 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2024 r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego SM Nowe 86-170 Nowe, ul. Tczewska 38

 

4) Osoba do kontaktu p. Łukasz Bettka tel. 516-096-693, 52-33-27-630