Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje o kwotach pomniejszenia przez

PUM Sp. z o.o  w Nowem kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowania

średniej ceny wytwarzania z rekompensatą w kolejnych miesiącach w roku 2024.

 

Kwoty rekompensat:

 

01/2024 w kwocie 200.919,61 zł brutto

02/2024 w kwocie 95.510,46 zł brutto

03/2024 w kwocie 87.142,96 zł brutto

04/2024 w kwocie 78.693,18 zł brutto

05/2024 w kwocie 47.507,01 zł brutto