Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem zawiadamia, że

dostawca wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z.o.o. w Nowem

z dniem 12.08.2021 r. dokona zmiany ceny

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

która została zatwierdzona przez

 

Przedsiębiorstwo Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

Decyzja nr GD.Rtz. 70.251.83.2021.D.DW

 

Taryfa obowiązuje od 12.08.2021 r na okres 3 lat

 

Wysokość cen i stawek za dostarczanie wody i odprowadzania

ścieków:

Grupa I

Okres

1-12 miesięcy

cena brutto

Okres

13-24 miesięcy

cena brutto

Okres

25-36 miesięcy

cena brutto

Woda

3,65 zł

3,68 zł

3,70 zł

Odprowadzanie

ścieków

5,55 zł

5,75 zł

5,85 zł

Razem

9,20 zł

9,43 zł

9,55 zł