Aktualności

 

Zarząd SM w Nowem uprzejmie informuje właścicieli mieszkań, że

w związku z długą i mroźną zimą oraz bardzo zimnymi miesiącami

wiosennymi, zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

w okresie od stycznia do 10 maja 2021 r. w porównywalnym okresie

roku 2020, 2019 wzrosło o 10%.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie ilości

zużytego ciepła w swoim mieszkaniu i podjęcie decyzji czy nie należałoby

zwiększyć zaliczki na poczet kosztów centralnego ogrzewania w roku 2021.

W przypadku podjęcia decyzji o zmianę wysokości uiszczanej zaliczki

prosimy o dostarczenie wniosku do biura SM w Nowem ul. Tczewska 38

w godzinach urzędowania lub o wrzucenie do skrzynki znajdującej się

przy wejściu do biura SM w Nowem.

Wniosek dotyczący zmiany wysokości zaliczki na poczet kosztów C.O

na 2021 rok można pobrać ze strony internetowej SM w Nowem zakładka

druki do pobrania lub w biurze Spółdzielni ul .Tczewska 38.