Aktualności

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 13-16.11 2023 roku na terenie miasta i gminy Nowe akcję przewonienia gazu ziemnego ,, JESIEŃ 2023'', która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

 

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy.

Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

 

Jednocześnie przypominamy, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku  właścicieli  lub administratorów obiektów.