Aktualności

 

Szanowni Państwo!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obliguje nas do obowiązkowej segregacji odpadów.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy Nasi mieszkańcy rozumieją potrzebę segregacji odpadów.

 

Takie zachowanie prowadzi do naliczenia wszystkim mieszkańcom

zwiększonej opłaty tj. jak dla odpadów niesegregowanych.

 

Apelujemy do mieszkańców, aby wrzucali odpady roślinne do pojemników BIO bezpośrednio, czyli luzem lub w specjalnych workach, które można pobrać w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem ul .Tczewska 38 w godzinach pracy.