Aktualności

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd SM w Nowem ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianie drzwi we wiatrołapach budynku mieszkalnego

Os. Nadwiślańskie II blok 4 w miejscowości Nowe 86-170.

 

 

1) SIWZ można odebrać w biurze SM w Nowem w godzinach urzędowania

ul. Tczewska 38

 

2) Oferty można składać do dnia 06.07.2022 do godz. 1000 w biurze SM w Nowem

ul. Tczewska 38, 86-170 Nowe – p. Marzena Szwarc

 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.07.2022 o godz. 1130 w siedzibie zamawiającego

SM Nowe 86-170 Nowe, ul. Tczewska 38

 

4) Osoba do kontaktu p. Łukasz Bettka Tel. 52 33 27 630, 516 096 693