Aktualności

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd SM w Nowem ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadaszeń nad balkonami czwartego piętra w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na Os. Nadwiślańskim blok 1; 2; 3; 4; 5 w miejscowości Nowe 86-170.

 

 

1) SIWZ można odebrać w biurze SM w Nowem w godzinach urzędowania

ul. Tczewska 38

 

2) Oferty można składać do dnia 24.09.2019 godz. 1000 w biurze SM w Nowem

ul. Tczewska 38, 86-170 Nowe – p. Marzena Szwarc

 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09.2019 o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego

SM Nowe 86-170 Nowe, ul. Tczewska 38