• Aktualności

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje, że w dniu 23.02.2018r. (piątek) kasa i biuro Sp-ni nieczynne. 

Kontrola szczelności instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem zawiadamia, że w dniach
od 14.02.2018 r. do 28.02.2018 r. 

odbędzie się kontrola szczelności instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych według poniższego harmonogramu.

Więcej…

Odczyty wody

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje Państwa,
 
że w roku 2018 informację o ilości zużytej wody oraz należnej kwoty do

zapłaty można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej lub telefonicznie

( nr tel. 52 33 27 630) w poszczególnych miesiącach:

 wg poniższego harmonogramu

Więcej…

Statystyczne Badania Ankietowe

Serdecznie prosimy o współpracę z ankieterami Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Więcej…

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem informuje, że od dnia 01.04.2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej…