Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem, informuje, że z uwagi na przygotowania do sezonu grzewczego 2019/2020 należy do dnia 16.09.2019 r. zakończyć wszelkie prace związane z remontami instalacji centralnego ogrzewania.

 

Jednocześnie w celu właściwego odpowietrzenia instalacji, prosimy o odkręcenie na poziom maksymalny wszystkich zaworów przy grzejnikach w okresie od 16.09.2019 r. do dnia rozpoczęcia grzania.