Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem przedstawia harmonogram sprzątania klatek według poniższego zestawienia.

 

WTOREK
Lp. GDZIE
1. Os. Nad  II BLOK 4A 
2. Os. Nad  II BLOK 4E 
3. Os. Nad  II BLOK 4F 
4. Os. Nad  II BLOK 4D
5. Os. 700-Lecia   BLOK 5 B 
6. Os. 700-Lecia   BLOK 2 B 
7. Os. 700-Lecia   BLOK 2 C 
8. Os. 700-Lecia   BLOK 2 A
9. Os. 700-Lecia   BLOK 3A
10. Os. 700-Lecia   BLOK 3B
11. Os. 700-Lecia   BLOK 3C
12. Os. 700-Lecia   BLOK 4B
13. Os. 700-Lecia   BLOK 4C
14. Os. 700-Lecia   BLOK 4A
15. Os. 700-Lecia   BLOK 5A

 

ŚRODA
Lp. GDZIE
16. Os. Nad  I BLOK 1A 
17. Os. Nad  I BLOK 1B
18. Os. Nad  I BLOK 1C
19. Os. Nad  I BLOK 1D
20. Os. Nad  I BLOK 1E
21. Os. Nad  I BLOK 1F
22. Os. Nad  I BLOK 1G
23. Os. Nad  I BLOK 2B
24. Os. Nad  I BLOK 2D
25. Os. Nad  I BLOK 2E
26. Os. Nad  I BLOK 3A
27. Os. Nad  I BLOK 3B
28. Os. Nad  I BLOK 3C
29. Os. Nad  I BLOK 4A
30. Os. Nad  I BLOK 4B

 

CZWARTEK
Lp. GDZIE
31. Os. Nad  I BLOK 4C
32. Os. Nad  I BLOK 5B
33. Os. Nad  I BLOK 5H
34. Os. Nad  I BLOK 5D
35. Os. Nad  I BLOK 5F
36. Os. Nad  I BLOK 5G
37. Os. Nad  I BLOK 5E
38. Os. Nad  I BLOK 5A
39. Os. Nad  I BLOK 5C
40. Os. Nad  II BLOK 1B
41. Os. Nad  II BLOK 1A
42. Os. Nad  II BLOK 2A
43. Os. Nad  II BLOK 2B
44. Os. Nad  II BLOK 3A
45. Os. Nad  II BLOK 3C

 

PIĄTEK
Lp. GDZIE
46. Os. Nad  II BLOK 3F
47. Os. Nad  II BLOK 5A
48. Os. Nad  II BLOK 5D
49. Os. Nad  II BLOK 5B
50. Os. Nad  II BLOK 6A
51. Os. Nad  II BLOK 6B
52. Os. Nad  II BLOK 6F
53. Os. Nad  II BLOK 9A
54. Os. Nad  II BLOK 10D
55. Os. Nad  II BLOK 10B