Aktualności

  

Harmonogram przeglądów gazowych i kominowych 2021

 

700-lecia 2

15.03.2021

13:00 – 14:00

700-lecia 3

15.03.2021

14:00 – 15:00

700-lecia 4

16.03.2021

13:00 – 14:00

Aleja 3 Maja

16.03.2021

14:00 – 15:00

 

Os. Nadwiślańskie 1

17.03.2021

13:00 – 15:00

Os. Nadwiślańskie 2

18.03.2021

13:00 – 15:00

Os. Nadwiślańskie 3

19.03.2021

13:00 – 14:00

Os. Nadwiślańskie 4

19.03.2021

14:00 – 15:00

Os. Nadwiślańskie 5

22.03.2021

13:00 – 15:00

 

Os. Nadwiślańskie II 1

23.03.2021

13:00 – 14:00

Os. Nadwiślańskie II 2

23.03.2021

14:00 – 15:00

Os. Nadwiślańskie II 3

24.03.2021

13:00 – 15:00

Os. Nadwiślańskie II 4

25.03.2021

13:00 – 15:00

Os. Nadwiślańskie II 5

29.03.2021

13:00 – 14:00

Os. Nadwiślańskie II 6

26.03.2021

13:00 – 15:00

Os. Nadwiślańskie II 9

29.03.2021

14:00 – 15:00

Os. Nadwiślańskie II 10

30.03.2021

13:00 – 15:00

 

 

             W związku z zagrożeniami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i koniecznej w tym czasie obecności w mieszkaniu wyznaczonych do przeglądu służb technicznych, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego poprzez:

  1. przewietrzenie mieszkania bezpośrednio przed i po przybyciu osoby prowadzącej przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej,

  2. zdezynfekowanie klamek drzwiowych drzwi wejściowych i wewnętrznych przed wejściem i po wyjściu służb technicznych.

  3. przestrzeganie zasad dystansu w pomieszczeniu w którym prowadzona jest kontrola (1,5 – 2m między osobami).

  4. zastosowanie środków ochrony osobistej tj. osłony nosa i ust oraz jednorazowych rękawic (lub dezynfekcji rąk).

  5. przygotowanie własnego długopisu do podpisania protokołu kontroli

     

Uwaga:  przypominamy, że przeprowadzenie corocznego przeglądu systemu kominowego  i instalacji gazowej  jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Prawo budowlane §62. W przypadku nieobecności użytkownika mieszkania w dniu kontroli należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 660-356-432 lub 513-165-693 na kolejny termin lub oczekiwać wywieszenia nowego terminu przeglądu. W razie dwukrotnej nieobecności użytkownik mieszkania  jest zobowiązany do wykonania badań we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenie wymaganych protokołów do Administracji Spółdzielni nie później niż 1 miesiąc po drugim terminie przeglądu.

 

Osoby wykonujące przegląd będą posiadać upoważnienia wydane przez Zarząd Spółdzielni.