Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem przypomina
o możliwości skorzystania z nieodpłatnego podłączenia
kuchenki gazowej w mieszkaniu przez pracowników działu GZM.
 
Pracownik dokonujący podłączenia kuchenki gazowej jest wyposażony
w urządzenie pomiarowe do wykrywania nieszczelności instalacji gazowej
jak również posiada odpowiednie uprawnienia do podbicia karty gwarancyjnej urządzenia.
 
W celu umówienia się na podłączenie
prosimy o kontakt telefoniczny
516-096-693