Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem

zawiadamia, że odbędzie się przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

 

Osoby dokonujące przeglądu będą posiadały upoważnienie wydane przez Zarząd Spółdzielni.

 

Prosimy o obecność w mieszkaniu.

 

Telefon do osoby wykonującej przegląd 694-889-132 600-989-630

 

 

Os. Nadwiślańskie 1

17.10.2022

9:00 – 14:00

100 mieszkań

Os. Nadwiślańskie 2

17.10.2022

14:30 – 18:00

75 mieszkań

Os. Nadwiślańskie 3

18.10.2022

9:00 – 11:00

45 mieszkań

Os. Nadwiślańskie 4

18.10.2022

11:00 – 13:00

45 mieszkań

Os. Nadwiślańskie 5

18.10.2022

13:30 – 18:00

80 mieszkań

 

Os. Nadwiślańskie II 1

19.10.2022

9:00 – 10:00

20 mieszkań

Os. Nadwiślańskie II 2

19.10.2022

10:00 – 11:00

20 mieszkań

Os. Nadwiślańskie II 3

19.10.2022

11:00 – 14:00

60 mieszkań

Os. Nadwiślańskie II 4

19.10.2022

14:30 – 18:00

60 mieszkań

Os. Nadwiślańskie II 5

21.10.2022

9:00 – 11:00

40 mieszkań

Os. Nadwiślańskie II 6

21.10.2022

11:00 – 14:00

60 mieszkań

Os. Nadwiślańskie II 9

21.10.2022

14:30 – 15:30

20 mieszkań

Os. Nadwiślańskie II 10

21.10.2022

15:30 – 18:00

50 mieszkań