Aktualności

OGŁOSZENIE

 

Zarząd SM w Nowem ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na

 

  • Remont instalacji wodnej polegającej na zakupie i wymianie zaworów przed wodomierzami

  • Zakup i wymianę wodomierzy na sucho bieżne DN15 zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeniach wspólnych wraz z nakładkami radiowymi

     

1) SIWZ można odebrać w biurze SM w Nowem w godzinach urzędowania

ul. Tczewska 38

 

2) Oferty można składać do dnia 29.11.2022 do godz. 900 w biurze SM w Nowem

ul. Tczewska 38, 86-170 Nowe – p. Marzena Szwarc

 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2022 o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego

SM Nowe 86-170 Nowe, ul. Tczewska 38

 

4) Osoba do kontaktu p. Łukasz Bettka Tel. 52 33 27 630, 516 096 693